امتیاز این وبسایت متعلق به شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی رهاد آسمان پیشگامان گیتی به شماره ثبت 15558 میباشد.

این شرکت دارای مجوزهای ذیل میباشد:

 

بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری


بند ب از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

مجوز فروش بلیط قطار از راه آهن ج.ا.ا